Back

ⓘ Բժշկություն - Բժշկություն, Ավանդական բժշկություն, Դեղեր և բժշկություն, Չինական ավանդական բժշկություն, Ընտանեկան բժշկությունը Հայաստանում, Անասնաբուժություն ..
                                               

Բժշկություն

Բժշկություն, գիտական և կիրառական գործունեության ասպարեզ, որն զբաղվում է մարդու օրգանիզմի բնականոն և պաթոլոգիկ գործընթացների, տարբեր հիվանդությունների կամ պաթոլոգիկ իրավիճակների հետազոտությամբ, դրանց բուժմամբ և մարդկանց առողջության պահպանմամբ ու ամրապնդմամբ։

                                               

Ավանդական բժշկություն

Ավանդական բժշկությունը էմպիրիկ գիտելիքների համալիր է, որը կուտակվել է այն մարդկանց կողմից, որոնք օգտագործվում էին հիվանդությունները ախտորոշելու և բուժելու համար և փոխանցում սերնդեսերունդ։ Բայց ավանդական բժշկությունը կարող է ներառել նաև մոգություն, էզոթերիզմ և այլընտրանքային տարրեր,հաճախ անարդյունավետ կամ նույնիսկ վտանգավոր բուժման մեթոդներ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված "ավանդական բժշկություն" տերմինը վերաբերում է այնպիսի ոլորտների, ինչպիսիք են՝ չինական բժշկություն, հնդկական Այրուվեդա, և բժշկության այլ ձևեր։ Մինչև 18-րդ դարի վերջը ավանդական բժշկությունը չի ...

                                               

Դեղեր և բժշկություն

Դեղեր և բժշկություն, գիտաբժշկական տեղեկագիր, հրատարակվում է 1993 թ-ից և անվճար տրվում հանրապետության բոլոր բժշկական կազմակերպություններին։ 1999 թ-ից տեղեկագիրը Անկախ տեղեկագրերի միջազգային ընկերության անդամ է։ Տեղեկագիրը հասցեագրված է պրակտիկ բժիշկներին և բժշկագիտական ոլորտի այլ մասնագետներին։

                                               

Չինական ավանդական բժշկություն

Չինական ավանդական բժշկություն, ժամանակակից գիտությունների և պրակտիկաների համակարգ, որը սկիզբ է առել Հին Չինաստանում և ի հայտ է եկել մարդու օրգանիզմի գործունեության ուշադիր դիտարկումից և այդ դիտարկումներից հետագա համակարգումից՝ կիրառելով տվյալ տարածաշրջանին բնորոշ պարադիգման, որը կարելի է բնութագրել որպես գիտություն խորհրդանիշերի և թվերի մասին։ Չինաստանում այն դիտվում է, որպես գիտություն "կյանքի դաստիարակություն" գիտության մի մաս, որի մեջ բացի բժշկությունից մտնում են նաև հոգեֆիզիոլոգիական պրակտիկայի զանազան մեթոդներ, սննդագիտությունը և այլն։ 1950-ական թվականների կեսերին Չինաստանում վերածնվե ...

                                               

Ընտանեկան բժշկությունը Հայաստանում

Ընտանեկան բժշկություն, Ընտանեկան բժշկությունը ՀՀ առողջապահության համակարգում ներդրվել է 1997 թվականին. առաջնային բուժօգնության պոլիկլինիկայի ծառայությունը փոխարինվել է ընտանեկան բժշկության ինստիտուտով։ Նպատակը հիվանդությունների ընթացքը վերահսկելն է, առողջ կենսակերպի ներդրումը, ընտանիքի բոլոր անդամների շարունակ, բժշկական հսկողությունը, առողջության առաջնային պահպանումը։ Որոշումը հիմնավորվել է նախնական փորձագիտական ուսումնասիրություններով և տնտեսական հաշվարկներով, որոնք իրականացրել է ՀՀ ԱՆ-ն՝ միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ՝ Համաշխարհային բանկի առողջա պահպանական ծրագրերի իրականացման գր ...

                                               

Անասնաբուժություն

Անասնաբուժություն, դա գիտության ճյուղ է, որը զբաղվում է պրոֆիլակտիկայով, դիագնոստիկայով և հիվանդությունների բուժմամբ, նաև կենդանիների խանգարումներով և վնասվածքներով։

                                     

ⓘ Բժշկություն

  • Ասկլեպիոսի ձեռնափայտ Կարմիր խաչ Արկտիկ բժշկություն Ապացուցողական բժշկություն Ավանդական բժշկություն Այլընտրանքային բժշկություն Բժշկության բաժիններ Մարդու հիվանդությունների
  • կազմակերպության կողմից սահմանված ավանդական բժշկություն տերմինը վերաբերում է այնպիսի ոլորտների, ինչպիսիք են չինական բժշկություն հնդկական Այրուվեդա, և բժշկության
  • Դեղեր և բժշկություն գիտաբժշկական տեղեկագիր, հրատարակվում է 1993 թ - ից և անվճար տրվում հանրապետության բոլոր բժշկական կազմակերպություններին 1999 թ - ից տեղեկագիրը
  • Չինական ավանդական բժշկություն անգլ. Traditional Chinese Medicine, TCM ժամանակակից գիտությունների և պրակտիկաների համակարգ, որը սկիզբ է առել Հին Չինաստանում
  • Ընդհանուր բժշկություն ֆակուլտետը ԸԲՖ ԵՊԲՀ ամենահին և ամենամեծ ֆակուլտետն է Ստեղծվել է 1920 թ. Երևանում բժշկական ֆակուլտետի բացման որոշումը կայացրել
  • Բժշկություն գիտություն և կրթություն, գիտատեղեկատվական հանդես Գիտական տեղեկատվական վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, Հայաստանում հրատարակվող գիտական
  • Ընտանեկան բժշկություն Ընտանեկան բժշկությունը ՀՀ առողջապահության համակարգում ներդրվել է 1997 թվականին. առաջնային բուժօգնության պոլիկլինիկայի ծառայությունը
  • Անասնաբուժություն լատ. veterinarius, անասնաբուժական բժշկություն դա գիտության ճյուղ է, որը զբաղվում է պրոֆիլակտիկայով, դիագնոստիկայով և հիվանդությունների
  • Սանահին, Տաթև և այլն պատրաստվել են նաև բժիշկներ. Սանահինի ուսումնարանում բժշկություն է դասավանդել Գրիգոր Մագիստրոսը 11 - րդ դար Տաթևում Հովհան Որոտնեցին
  • վիճակագրություն, Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և բնական գիտություններ, Բժշկություն և ատամնաբուժություն, Բժշկություն և հոգեբանություն, Քաղաքական գիտություններ, սոցիոլոգիա
                                               

ԵՊԲՀ Ընդհանուր բժշկություն ֆակուլտետ

Ընդհանուր բժշկություն ֆակուլտետը, ԵՊԲՀ ամենահին և ամենամեծ ֆակուլտետն է։ Ստեղծվել է 1920 թ.։ Երևանում բժշկական ֆակուլտետի բացման որոշումը կայացրել է Առաջին Հանրապետության նախարարների խորհուրդը 1919 թ. մայիսի 16-ին։ Առաջին շրջանավարտները տվել է 1927 թվականին՝ 32 հոգի։ Ուսման տևողությունը 5 տարի է, 2012-2013 ուսումնական տարուց կլինի 4 տարի։ Ֆակուլտետը ղեկավարվում է դեկանատի կողմից, որի կազմի մեջ մտնում են ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը և ուսանողական դեկանատը։

                                               

Բժշկություն, գիտություն և կրթություն (հանդես)

Գիտական տեղեկատվական վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, Հայաստանում հրատարակվող գիտական պարբերականների ցանկ Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine.

                                               

Ագրավացիա

Ագրավացիա ՝ հիվանդության առանձին ախտանիշների չափազանցում հիվանդի կողմից։ Ագրավացային առանձնապես հակված են հոգեկան խանգարում ունեցողները, հիստերիայով տառապողները։ Ագրավացյան պետք է տարբերել սիմուլյացիայից։

                                               

Անհասություն

Անհասություն, երեխայի ծնունդը մինչև հղիության լրիվ ժամկետի լրանալը։ Նորածինը համարվում է անհաս, եթե նրա կշիռը 2500 գրամից պակաս է, իսկ հասակը՝ 45 սմ–ից կարճ։ Անհասության պատճառներն են՝ հոգեկան և ֆիզիկական վնասվածքները մոր և պտղի միջև առաջացող շիճուկաբանական անհամատեղելիությունը։ հղի կնոջ սեռական օրգանների քրոնիկական և սուր հիվանդությունները Որքան պակաս է անհաս երեխաների սկզբնական կշիռը, այնքան բարձր է նրանց մահացության տոկոսը։ Անհաս երեխաների խնամքն իրականացվում է ծննդատներում։

Ուժաչափություն
                                               

Ուժաչափություն

Ուժաչափություն, էրգոմետրիա, առանձին մկանների և մկանախմբերի աշխատունակությունը և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ օրգանիզմում ֆունկցիոնալ փոփոխությունները չափելու մեթոդ։ Իրականացվում է հատուկ սարքերով ։ Կիրառվում է հիմնականում սպորտային ֆիզիոլոգիայում և բժշկության մեջ։

Users also searched:

...
...
...