Back

ⓘ Գիտություն - Գիտություն, Գիտություն, ամսագիր, Ազատ գիտություն, Գիտության հանրամատչելիացում, Արցախի Հանրապետության կրթություն և գիտություն, Քաղաքագիտություն ..
                                               

Գիտություն

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Գիտություն այլ կիրառումներ Գիտություն, ճանաչողական գործունեության հատուկ տեսակ՝ ուղղված բնության, հասարակության և մտածելակերպի վերաբերյալ օբյեկտիվ, համակարգված և հիմնավորված գիտելիքների ստացմանը, ճշտմանը և ստեղծմանը։ Այս գործունեության հիմքը գիտական փաստերի հավաքածուն է, նրանց պարբերաբար թարմացումը և համակարգումը, կրիտիկական վերլուծությունը և այդ հիմքի վրա նոր գիտական գիտելիքների սինթեզը կամ ամփոփումը գիտնականների կողմից, որոնք ոչ միայն բնութագրում են դիտարկվող բնական կամ հասարակական երևույթները, այլ նաև թույլ են տալիս կառուցել պատճառահետևանքային կապեր, և ...

                                               

Գիտություն (ամսագիր)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Գիտություն այլ կիրառումներ Գիտություն, պատկերազարդ ամսաթերթ։ Լոգանի Տայկազյան վարժարանի հրատարակություն։ Լույս է տեսել 1904-1905 և 1908-1909 թվականներին, Լոզանում, ապա՝ Փարիզում։ Տնօրեն՝ Միքայել Նալբանդյան։ Պրոպագանդել է բնագիտության, քիմիայի, կենսաբանության, երկրաբանության, աստղաբաշխության, բժշկության, գյուղատնտեսության և գիտության այլ բնագավառների նվաճումները։ Անդրադարձել է ժողովրդական դպրոցների գործունեությանը, կազմակերպել գիտական հոդվածների մրցույթ, փորձեր է արել հայացնելու գիտական տերմինները, տպագրել է գրախոսականներ գիտական հրատարակությունների մասին։

                                               

Ազատ գիտություն

Ազատ գիտություն, շարժում, որը գիտական հետազոտությունները հասանելի է դարձնում դրանցով հետաքրքրված հասարակությանը բոլոր մակարդակներում, թե սիրողական և թե պրոֆեսիոնալ։ Բաց գիտությունը թափանցիկ և հասանելի գիտելիք է, որը փոխանցվում և զարգանում է համատեղ ցանցերի միջոցով։ Այն ներառում է այնպիսի կիրառություններ, ինչպիսիք բաց հետազոտության հրապարակումը, բաց մատչելիության քարոզչությունը, գիտնականներին խրախուսելը, բաց նոթատետրերի կիրառումը և, ընդհանուր առմամբ, գիտական նյութերի հրապարակումն ու տարածումը հեշտացելն է։ Բաց գիտությունն ավելի շուտ կարելի է դիտարկել ոչ թե որպես հեղափոխություն, այլ որպես 17- ...

                                               

Գիտության հանրամատչելիացում

Գիտության հանրամատչելիացում, տեղեկատվություն ստանալու համար պատրաստվածության որոշ մակարդակ ունեցող մարդկանց լայն զանգվածների համար ժամանակակից և մատչելի ձևով գիտական փաստերի տարածման գործընթաց

                                               

Արցախի Հանրապետության կրթություն և գիտություն

Արցախում հայալեզու առաջին դպրոցը 5-րդ դ. Ամարասի վանքում հիմնել է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Հետագայում դպրոցներ են բացվել Հոռեկա 13-րդ դ., Երից մանկանց 17-րդ դ. և այլ վանքերին կից։ Միջնադարում երկրամաս ներխուժած սելջուկ թուրքերի և այլ զավթիչների ասպատակությունների հետևանքով խաթարվել է մշակութային կյանքը, ավերվել դպրոցների մեծ մասը։ Այդուհանդերձ, արցախահայությունը կարողացել է դիմակայել ու պահպանել ազգային մշակույթը և ինքնությունը։

                                               

Քաղաքագիտություն

Քաղաքագիտություն կամ Քաղաքական գիտություն, գիտություն քաղաքականության վերաբերյալ, ուսումնասիրում է մարդու և հասարակության կապը պետական և ոչ պետական կառույցների, պետության և այլ կառույցների հետ, ուսումնասիրում է նաև պետության վարած քաղաքականությունը և դրա նպատակահարմարությունը առանձին ոլորտներում։ Այդ մասին նշվում է Արիստոտելի "Պոլիտիկա" աշխատության մեջ, որը նվիրված է հին հունական 100-ից ավելի քաղաք-պետությունների հասարակական կյանքի ուսումնասիրությանը։

                                     

ⓘ Գիտություն

 • Անվան այլ կիրառումների համար տե ս Գիտություն այլ կիրառումներ Գիտություն ճանաչողական գործունեության հատուկ տեսակ ուղղված բնության, հասարակության և
 • Անվան այլ կիրառումների համար տե ս Գիտություն այլ կիրառումներ Գիտություն պատկերազարդ ամսաթերթ Լոգանի Տայկազյան վարժարանի հրատարակություն Լույս է
 • Ազատ գիտություն շարժում, որը գիտական հետազոտությունները ներառյալ հրապարակումները, տվյալները, ֆիզիկական նմուշները և մաթեմատիկական ապահովումը հասանելի
 • կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ ԿԳՆ, Հայաստանի գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է կրթության և գիտության բնագավառներում
 • Գիտության հանրամատչելիացում, տեղեկատվություն ստանալու համար պատրաստվածության որոշ մակարդակ ունեցող մարդկանց լայն զանգվածների համար ժամանակակից և մատչելի
 • Կրթություն և գիտություն Արցախում հայալեզու առաջին դպրոցը 5 - րդ դ. Ամարասի վանքում հիմնել է Մեսրոպ Մաշտոցը Հետագայում դպրոցներ են բացվել Հոռեկա 13 - րդ
 • Քաղաքական գիտություն հուն πολιτικός հասարակական, հուն πολίτης - ից քաղաքացի, նաև հուն πόλις - ից քաղաք, հին հուն λόγος ուսմունք, խոսք գիտություն քաղաքականության
 • Անվան այլ կիրառումների համար տե ս Գիտություն այլ կիրառումներ Գիտություն Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի թերթը, որը հրատարակվում
 • Կոգնիտիվ գիտություն կոգնիտիվիստիկա լատ. cognitio ճանաչում միջդիսցիպլինար գիտական ուղղություն, որը միավորում է իմացաբանությունը, կոգնիտիվ հոգեբանությունը
 • Գիտություն եւ գիտելիքը գիտական պատկերազարդ ամսաթերթ էր Լույս է տեսել 1928 - 29 թ թ - ին, Անտվերպենում Բելգիա և 1930 - 31 թ թ - ին Ֆրումոազայում Ռումինիա
 • տեղեկատվության անվտանգություն, շարժական սարքեր Ինֆորմատիկան ընդարձակ գիտություն է, հետևապես չի սահմանափակվում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների ուսումնասիրմամբ
Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարություն
                                               

Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ ԿԳՆ, Հայաստանի գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է կրթության և գիտության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը։ 2019 թվականին կառավարության օպտիմալացման արդյունքում միավորվել է մշակույթի և սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունների հետ, և վերանվանվել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։

Գիտություն (թերթ)
                                               

Գիտություն (թերթ)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Գիտություն այլ կիրառումներ "Գիտություն" Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի թերթը, որը հրատարակվում է 1993 թվականի փետրվարից։Չի վաճառվում, այլ բաժանվում է անվճար, ԳԱԱ-ի հետ կապված կազմակերպություններում։ Հրատարակվում է ԳԱԱ-ի "Գիտություն" հրատարակչական-արտադրական պետական ՓԲԸ-ի կողմից։

Users also searched:

...
...
...