Back

ⓘ Իրավունք - Իրավունք, Հեղինակային իրավունք, Սահմանադրական իրավունք, Կանանց ընտրական իրավունք, Աշխատանքի իրավունք, Իրավունք, թերթ ..
                                               

Իրավունք

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Իրավունք այլ կիրառումներ Իրավունք, հասարակական հարաբերությունների կարգավորիչներից մեկը, որը առաջացել է հասարակության շերտավորմանը զուգընթաց՝ դասակարգային հարաբերությունների ծագման ընթացքում՝ որպես տիրող դասակարգի՝ օրենքի աստիճանի բարձրացված կամքի դրսևորում, որն սկզբում արտահայտվել է սովորույթներում, հետագայում դարձել օրենք։ Այսօր, իրավունք ասելով, մարդիկ այն ըմբռնում են տարբեր ասպեկտներով՝ Իրավունքը դիտվում է որպես իրավական նորմերի համակարգ։ Իրավունք ասելով՝ նկատի է ունեցվում սոցիալական, իրավական հավակնությունները։ Իրավունքը օգտագործվում է՝ ցույց տալու բո ...

                                               

Հեղինակային իրավունք

Հեղինակային իրավունքը կարգավորում է ստեղծագործությունների ստեղծման և օգտագործման կապակցությամբ առաջացող հարաբերությունները։ Այն մարդու հետ անխզելիորեն կապված իրավունքներից մեկն է, որի պաշտպանությունը ամրագրված է մի շարք ներպետական և միջազգային ակտերով։ "Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր" -ը, ամրագրելով մարդկանց ի ծնե պատկանող իրավունքները, սահմանում է յուրաքանչյուրի՝ մշակութային կյանքին ազատորեն մասնակցելու, գիտական առաջընթացին մասնակցելու և դրա բարիքներից օգտվելու, իր հեղինակած գիտական, գրական կամ գեղարվեստական աշխատանքի բարոյական և նյութական շահերի պաշտպանության իրավունքները։ Օր ...

                                               

Սահմանադրական իրավունք

Սահմանադրական իրավունք, իրավունք առանձին ճյուղ, որը իրավական նորմերի ամբողջություն է և ամրապնդում է հասարակական ու պետական կարգի հիմքերը։ Սահմանադրական իրավունքը ձևավորվել է որպես հասարակական իշխանության նոր տեսակի երևան գալուն զուգընթաց։ Պետական իրավունքի գլխավոր աղբյուրը սահմանադրությունն է, ուստի իրավունքի այս ճյուղը կոչվում սահմանադրական։ Սահամանադրական իրավունքը սահմանում է հասարակական և պետական կառուցվածքի ձևերը, քաղաքացիների ժողովրդավարական ազատությունները, նրանց հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ իրավունքների ու ազատությունների նյութական, իրավական երաշխիքները և այլն։

                                               

Կանանց ընտրական իրավունք

Կանանց ընտրելական իրավունք, ընտրական գործընթացներին մասնակցելու, իշխանություն ձևավորելու և այդ իշխանության մեջ ընդգրկվելու կանանց իրավունքը։ Ըստ այդմ, տարբերակվում են պասիվ և ակտիվ իրավունքներ։ Կանանց ընտրական իրավունքը ամգրաված է ՄԱԿ-ի 1971 թ. "Կանանց խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայում" ։

                                               

Աշխատանքի իրավունք

Աշխատանքային իրավունքը, իրավունքի ոլորտ է, որով կարգավորվում են աշխատողների, արհմիությունների, գործատուների և պետության միջև փոխհարաբերությունները, արմրագրվում և երաշխավորվում են աշխատանքի իրավունքը, աշխատողների երաշխիքները, դրանց իրացման, ինչպես նաև պաշտպանության պայմանները և կարգը։ Աշխատանքի իրավունքը մարդու անօտարելի իրավունքների ու ազատությունների խմբին պատկանող իրավունք է, ըստ որի յուրաքանչյուր ոք ունի իր ֆիզիկական գոյությունը, հոգևոր ու նյութական պահանջմունքները բավարարելու նպատակով սեփական աշխատանքով միջոցներ վաստակելու հնարավորություն։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, ...

                                               

Իրավունք (թերթ)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Իրավունք այլ կիրառումներ "Իրավունք", քաղաքական եռօրյա թերթ։ Լույս է տեսել 1885 թվականին, Վառնայում՝ հայերեն, ֆրանսերեն։ Խմբագիր՝ Հ. Մավի ։ Կոչ է արել հայերին ինքնապաշտպանության, որպես ազատագրության ուղի մատնանշել Բուլղարիայի օրինակը։ Պաշտպանել է հայերի իրավունքները Թուրքիայում, քննադատել օտարերկրյա դիվանագիտության մոտեցումը Հայկական հարցի նկատմամբ։ Լայն տեղ է հատկացրել միջազգային քաղաքական անցուդարձին։ Նյութեր է արտատպել ժամանակի հայ մամուլի էջերից։ 1896-1911 թվականներին լույս էր տեսնում որպես եռօրյա թերթ, ապա՝ շաբաթաթերթ Վառնայում։ Խմբագիր՝ Հ.Գուրպեթյան։ ...

                                     

ⓘ Իրավունք

  • Այսօր, իրավունք ասելով, մարդիկ այն ըմբռնում են տարբեր ասպեկտներով Իրավունք ասելով նկատի է ունեցվում սոցիալական, իրավական հավակնությունները Իրավունքը դիտվում
  • բաղկացած է առանձին մասերից, ապա հեղինակն իրավունք ունի իր մասն օգտագործելու իր հայեցողությամբ Հեղինակային իրավունքի առաջնային սուբյեկտը հեղինակը, հետագայում
  • կիրառումների համար տե ս Հայաստանի իրավունք այլ կիրառումներ Հայ իրավունք իրավական համակարգ, որը առաջացել է Հին Հայաստանում Իրավունքը հայ հասարակության պատմության
  • իրավունք իրավունք առանձին ճյուղ, որը իրավական նորմերի ամբողջություն է և ամրապնդում է հասարակական ու պետական կարգի հիմքերը Սահմանադրական իրավունքը ձևավորվել
  • բոլոր չափահաս կանայք ընտրելու իրավունք են ստացել, Նոր Զելանդիան էր 1893 թ. Նախքան այդ կանայք ընտրելու սահմանափակ իրավունք ունեին նաև Շվեդիայում, Մեծ Բրիտանիայում
  • Հայաստանի իրավունք այլ կիրառումներ Հայաստանի Հանրապետության իրավունք 1991 թվականի սեպտեմբերի 1 - ից գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության իրավունքի համակարգի
  • Մունիցիպալ իրավունք կամ Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման իրավունք տեղական ինքնակառավարման հարցերը կարգավորող իրավունքի համալիր ճյուղ
  • պաշտպանվելու իրավունք Յուրաքանչյուր ոք, առանց որևէ խտրականության, ունի հավասար աշխատանքի համար հավասար վարձատրության իրավունք Յուրաքանչյուր աշխատող իրավունք ունի
  • Անվան այլ կիրառումների համար տե ս Իրավունք այլ կիրառումներ Իրավունք քաղաքական եռօրյա թերթ Լույս է տեսել 1885 թվականին, Վառնայում հայերեն, ֆրանսերեն
  • ձևերից մեկի մասին խեղդամահ անելու եղանակով Հայ իրավունք Արա Ասլանյան, Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն խմբ. Վան Արյանցժ Երևան, Վան Արյան