Back

ⓘ Կրթություն - Կրթություն, Կրթությունը Կիպրոսում, Կրթությունը Հայաստանում, Կրթությունը Լիբանանում, Կրթությունն Ավստրալիայում, Կրթությունն Ադրբեջանում, Կոլոքվիում ..
                                               

Կրթություն

Կրթությունը սովորելն ավելի դյուրին դարձնելու գործընթացն է, կամ գիտելիքի, հմտությունների, արժեքների, ավանդույթների և սովորությունների ձեռքբերումը։ Կրթական մեթոդները ներառում են պատմություն պատմելը, քննարկումը, սովորեցնելը ու մարզելը և ուղիղ հետազոտությունը։ Կրթությունը հիմնականում տեղի է ունենում ուսուցիչների ուղղորդմամբ, սակայն սովորողները կարող են նաև ինքնակրթվել։ Կրթությունը կարող է կազմակերպվել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ձևերով և ցանկացած փորձ, որը ֆորմալ ազդեցություն կարող է ունենալ մարդու մտածելակերպի, զգացմունքների և վարվելակերպի վրա, համարվում է կրթական։ Ուսուցման մեթոդոլոգիան կոչվում է ման ...

                                               

Կրթությունը Կիպրոսում

Կրթությունը Կիպրոսում վերահսկվում է Կրթության և մշակույթի նախարարության կողմից։ Կրթական համակարգը բաժանված է 4 մասերի՝ նախադպրոցական կրթություն 3–6 տարեկան, տարրական կրթություն միջնակարգ կրթություն և բարձրագույն կրթություն 18 տարեկանից բարձր։ 5-ից 15 տարեկան երեխաների համար առկա ուսուցումը պարտադիր է։ Կրթությունը պետական պատվերի շրջանակներում, ներառյալ նաև բարձրագույն կրթությունը, ապահովվում է պետական հարկերի հաշվին։ Զուգահեռաբար գործում է նաև պաշտոնապես ճանաչված մասնավոր դպրոց, և ծնողները կարող են իրենց երեխաներին ապահովել պատշաճ կրթությամբ։ Մասնավոր դպրոցների և համալսարանների ուսման վճար ...

                                               

Կրթությունը Հայաստանում

Հայաստանի կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքն ազգային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորումն է։ Հայաստանի հիմնական ընդհանուր կրթությունը հանրակրթական դպրոցի 1-9 դասարաններ պարտադիր է։ Միջնակարգ կրթությունը հանրակրթական դպրոցի 1-12 դասարաններ պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է։ Ընդհանուր կրթությունն սկսվում է վեց 6 տարեկանից։ Հայաստանում իրականացվող կրթական ծրագրերն են՝ հանրակրթական ծրագրեր հիմնական և լրացուցիչ և մա ...

                                               

Կրթությունը Լիբանանում

Կրթությունը Լիբանանում կարգավորվում է Կրթության և բարձրագույն կրթության նախարարության կողմից ։ Լիբանանում արաբերենի հետ զուգահեռ անգլերենը կամ ֆրանսերենը դպրոցներում դասավանդվում են տարրական դասարաններից։ Անգլերենը կամ ֆրանսերենը բոլոր դպրոցների համար մաթեմատիկայի և գիտության ուսուցման պարտադիր միջոց է։ Կրթությունը պարտադիր է 6 տարեկանից մինչև 14 տարեկանը։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2013 թվականի զեկույցի համաձայն`Լիբանանը տասներորդն է` կրթության որակի և 4-րդ` գիտության և մաթեմատիկայի բնագավառում։ Այնուամենայնիվ, այս վարկանիշները հիմնված են Գործադիր կարծիքի ուսումնասիրության վրա, որտեղ ...

                                               

Կրթությունն Ավստրալիայում

Ավստրալիայի կրթական համակարգը կառուցված է այնպես, ինչպես զարգացած երկրների մեծ մասում։ Կրթության կազմակերպման ձևը կախված է նահանգից կամ տարածաշրջանից։ Յուրաքանչյուր նահանգում և տարածաշրջանում կառավարությունն ապահովում է ֆինանսավորում և ղեկավարում է մասնավոր և պետական դպրոցները։ Ավստրալական համալսարանները հովանավորվում են դաշնային մակարդակով։ Տարրական և միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է։ Ուսումնական դասընթացի տևողությունը է։ Ավստրալիայում կրթությունը եռաստիճան է։ Secondary education - միջնակարգ կրթություն Primary education - տարրական կրթություն տարրական դպրոց Tertiary education - բարձրագույն ...

                                               

Կրթությունն Ադրբեջանում

Մինչխորհրդային ժամանակաշրջանը Ադրբեջանի կրթությունը ներառում էր իսլամական կրոնների ուսուցում, որը սկսվում էր վաղ տարիքից։ Սկսած մոտավորապես հինգ տարեկանից, հաճախ մինչև քսան տարեկան հասակը՝ երեխաները հաճախում էին մեդրեսներ՝ մզկիթներին առընթեր կրթական հաստատություններ։ Տասնյոթերորդ և տասնութերորդ դարերում մեդրեսները հիմնվում էին մեծ քաղաքներում՝ որպես առանձին կրթական հաստատություն, բայց կրթության կրոնական բաղադրյալը շարունակում էր մնալ կարևոր։ 1865 թվականին Բաքվում բացվել են տեխնիկական ավագ և կանանց ավագ դպրոցները։ Տասնիններորդ դարի վերջում ադրբեջանցիների համար սկսվեցին ստեղծվել աշխարհիկ տար ...

                                     

ⓘ Կրթություն

 • Նախադպրոցական հաստատությունները կրթություն են տրամադրում 3 - 7 տարեկանում, կախված երկրից, որտեղ երեխաները ընդունվում են հիմնական կրթություն ստանալու Սրանք կոչվում
 • նախադպրոցական կրթություն 3 6 տարեկան տարրական կրթություն միջնակարգ կրթություն և բարձրագույն կրթություն 18 տարեկանից բարձր 5 - ից 15 տարեկան երեխաների
 • Կրթություն և գիտություն Արցախում հայալեզու առաջին դպրոցը 5 - րդ դ. Ամարասի վանքում հիմնել է Մեսրոպ Մաշտոցը Հետագայում դպրոցներ են բացվել Հոռեկա 13 - րդ
 • Լիբանանում կրթությունը բաժանվում է 5 ցիկլի, որոնք էլ բաժանվում են երեք փուլի նախադպրոցական կրթություն հիմնական կրթություն և միջնակարգ կրթությունը իսկ վերջինս
 • ձևավորումն է Հայաստանի հիմնական ընդհանուր կրթությունը հանրակրթական դպրոցի 1 - 9 դասարաններ պարտադիր է Միջնակարգ կրթությունը հանրակրթական դպրոցի 1 - 12 դասարաններ
 • Անդրկովկասում Էթնիկ ադրբեջանցի երեխաների մեծամասնությունը այս ժամանակաշրջանում կրթություն չի ստացել և ադրբեջանի գրագիտության մակարդակը եղել է շատ ցածր, հատկապես
 • Կրթությունը Վրաստանում իրականացնում է Վրաստանի Կրթության և գիտության նախարարությունը Վրաստանում դպրոց հաճախում են վեց տարեկանից Դպրոցական ուսումը կազմված
 • միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է Ուսումնական դասընթացի տևողությունը է Ավստրալիայում կրթությունը եռաստիճան է Primary education - տարրական կրթություն տարրական
 • Միջնակարգ կրթություն էին տալիս գիմնազիաները, ռեալական և առևտրական ուսումնարանները Գոյություն ունի ընդհանուր և մասնագիտական Միջնակարգ կրթություն Ընդհանուր
 • բարձրագույն կրթությունն Էստոնիայում բաժանված է 3 մակարդակների բակալավրական կրթություն մագիստրոսական կրթություն և դոկտորական կրթություն Որոշ մասնագիտությունների
 • թե ինչ ուսումնական հաստատություն է մտադիր ընունվել աշակերտը միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո Որքան քիչ է ուսանողի ստացած միավորների գումարային արժեքը
                                               

Կոլոքվիում

Կոլոքվիում, 1. կրթական համակարգում ուսուցողական պարապմունք, որի նպատակն է բացահայտել և բարձրացնել ուսանողների գիտելիքները։ Կոլոքվիումի ընթացքում քննարկվում են ուսումնասիրվող դասընթացի առանձին մասերը, բաժինները, թեմաները, հարցերը, սովորողների ռեֆերատները, նախագծերը և այլ աշխատանքներ։ 2. Գիտաժողով, որտեղ լսվում և քննարկվում են զեկուցումներ։

Users also searched:

...
...
...