Back

ⓘ Մաթեմատիկա - Մաթեմատիկա, Կիրառական մաթեմատիկա, Մաքուր մաթեմատիկա, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Վերջավոր մաթեմատիկա, Հարաբերություններ, մաթեմատիկա, Մաթեմատիկան դպրոցում ..
                                               

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա, գիտություն կառուցվածքների, հաջորդականությունների և հարաբերությունների մասին։ Պատմականորեն ձևավորվել և զարգացել է իրական առարկաները հաշվելու, դրանք չափելու և դրանց ձևերը նկարագրելու գործողությունների հիման վրա։ Մաթեմատիկական օբյեկտներն ստեղծվում են իրական կամ այլ մաթեմատիկական օբյեկտների հատկություններն իդեալականացնելու և հատուկ լեզվով դրանք գրառելու ճանապարհով։ Մաթեմատիկան բնական գիտությունների շարքին չի դասվում, սակայն լայնորեն կիրառվում է այդ գիտություններում՝ ինչպե՛ս ճշգրիտ բովանդակություն ներկայացնելու, այնպե՛ս էլ նոր արդյունք ստանալու համար։ Մաթեմատիկան հիմնարար գիտություն ...

                                               

Կիրառական մաթեմատիկա

Կիրառական մաթեմատիկա, մաթեմատիկայի ճյուղ, որ զբաղվում է այնպիսի մաթեմատիկական մեթոդներով, որոնք կիրառություն են գտնում գիտության, տեխնիկայի, բիզնեսի, ինֆորմատիկայի և արդյունաբերւթյան մեջ։ Այսպիսով՝ կիրառական մաթեմատիկան մաթեմատիկա գիտության և կոնկրետ մասնագիտական բնագավառի գիտելիքների համադրությունն է։ Կիրառական մաթեմատիկա տերմինը նկարագրում է մասնագիտություն, որում մաթեմատիկոսները աշխատում են գործնական խնդիրների վրա՝ մաթեմատիկական մոդելների ձևակերպման և ուսումնասիրման միջոցով։

                                               

Մաքուր մաթեմատիկա

Ընդհանուր առմամբ մաքուր մաթեմատիկա ասելով, հասկանում են գիտության ճյուղ, որ ուսումնասիրում է աբստրակտ գաղափարներ։ Տասնութերորդ դարից սկսած, այն ճանաչվում էր որպես մաթեմատիկական գործունեության բնագավառ, երբեմն բնութագրելով որպես սպեկուլյատիվ մաթեմատիկա, ի հակադրւմն ուղղությունների, որոնք հանդիպում են նավիգացիա, աստղագիտություն, ֆիզիկա, տնտեսագիտություն, ճարտարագիտություն և այլ ճյուղերի կարիքները բավարարելուն։ Մյուս պարզաբանումն այն է, որ մաքուր մաթեմատիկան պարտադիր չէ կիրառական մաթեմատիկա լինի ․ կարելի ուսումնասիրել աբստրակտ օբյեկտները իրենց ներքին բնույթից ելնելով, անկախ նրանից թե իրական կ ...

                                               

Դիսկրետ մաթեմատիկա

Դիսկրետ մաթեմատիկան մաթեմատիկայի ճյուղերից մեկն է, որի ուսումնասիրության առարկա են հանդիսանում դիսկրետ բնույթ ունեցող մաթեմատիկական կառուցվածքների հատկությունները։ Այդպիսի կառուցվածքներից են վերջավոր խմբերը, վերջավոր գրաֆները, վերջավոր ավտոմատները և այլն։ Ի տարբերություն դիսկրետ մաթեմատիկայի, դասական մաթեմատիկան հիմնականում զբաղվում է անընդհատ բնույթ ունեցող կառուցվածքների հատկությունների ուսումնասիրությամբ։ Դիսկրետ և անընդհատ մաթեմատիկաների միջև հստակ սահմանազատում չկա. նրանց միջև անընդհատ տեղի է ունենում գաղափարների և մեթոդների փոխանակում և հաճախ հարկ է լինում ուսումնասիրել մոդելներ, որո ...

                                               

Վերջավոր մաթեմատիկա

Վերջավոր մաթեմատիկա, մաթեմատիկական այն եղանակների համախմբությունը, որոնք գործ ունեն միայն կոնստրուկտիվ մաթեմատիկական օբյեկտների հետ։ Ուստի վերջավոր մաթեմատիկան նման է կոնստրուկտիվ մաթեմատիկային, սակայն, ի տարբերություն նրան, ընդհանրապես ասած, չի դիմում կոնստրուկտիվ տրամաբանությանը և թույլատրում է օժանդակ դիտարկումներում օգտագործել անվերջ կառուցվածք ունեցող մաթեմատիկական օբյեկտներ ։ Վերջավոր մաթեմատիկան համարյա ամբողջությամբ ընդգրկում է մաթեմատիկաի որոշ բաժիններ, օրինակ՝ կոմբինատորիկա, գրաֆների տեսություն, ավտոմատների տեսություն, կոդավորման տեսություն, թվանշանային հաշվողական մեքենաների տեսո ...

                                               

Հարաբերություններ (մաթեմատիկա)

Հարաբերություններ, երկու մեծությունների քանորդ, որոնցով կարելի է բնութագրել առարկայի այս կամ այն կարևոր հատկությունը։ Օրինակներ. 1. Շարժվող առարկայի արագությունը նրա անցած ճանապարհի և այն անցնելու ժամանակի հարաբերությունն է։ 2. Ճաշի համը մեծ չափով կախված է ճաշում պարունակվող մթերքների զանգվածի և օգտագործվող աղի քանակության հարաբերությունից։ 3. Պողպատի որակը որոշվում է նրա մեջ պարունակվող երկաթի և ածխածնի զանգվածների հարաբերությամբ։ 4. Բազմաթիվ նշանավոր կառույցների և քանդակների գրավչությունը մեծապես պայմանավորված է նրանց մասերի չափերի հարաբերություններով։

                                     

ⓘ Մաթեմատիկա

  • Լատիներենում և անգլերենում մինչ 1700 - ականները մաթեմատիկա տերմինը ավելի շուտ աստղագիտություն էր նշանակում, քան մաթեմատիկա իմաստն աստիճանաբար փոխվեց ներկայիս
  • Այսպիսով կիրառական մաթեմատիկան մաթեմատիկա գիտության և կոնկրետ մասնագիտական բնագավառի գիտելիքների համադրությունն է Կիրառական մաթեմատիկա տերմինը նկարագրում
  • Տարրական մաթեմատիկա ոչ լիովին որոշված հասկացություն, որով սովորաբար անվանում են մինչև XX դ կեսերը միջնակարգ հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող մաթեմատիկան թվաբանությունը
  • կարիքները բավարարելուն Մյուս պարզաբանումն այն է, որ մաքուր մաթեմատիկան պարտադիր չէ կիրառական մաթեմատիկա լինի կարելի ուսումնասիրել աբստրակտ օբյեկտները իրենց
  • Դիսկրետ մաթեմատիկան մաթեմատիկայի ճյուղերից մեկն է, որի ուսումնասիրության առարկա են հանդիսանում դիսկրետ ընդհատ բնույթ ունեցող մաթեմատիկական կառուցվածքների
  • ընդհատ մաթեմատիկա Որոշ բաժիններում օրինակ, թվերի տեսություն, տրամաբանություն, ալգորիթմների տեսություն, մաթեմատիկական ծրագրավորում վերջավոր մաթեմատիկան կազմում
  • այլ կիրառումների համար տե ս Կառուցվածք այլ կիրառումներ Կառուցվածք մաթեմատիկա մաթեմատիկական համակարգերի առավել ընդհանուր հասկացություն, որի միջոցով
  • a թիվը նախորդ անդամն է, b թիվը հաջորդ անդամը, իսկ q - ն հարաբերությունը Բ. Նահապետյան, Մաթեմատիկա 6, հիմնական դպրոցի 6 - րդ դասարանի դասագիրք, 2012 թ.
  • Մաթեմատիկան դպրոցում, գիտամեթոդական ամսագիր Գիտական տեղեկատվական վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, Հայաստանում հրատարակվող գիտական պարբերականների
                                               

Կառուցվածք (մաթեմատիկա)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Կառուցվածք այլ կիրառումներ Կառուցվածք, մաթեմատիկական համակարգերի առավել ընդհանուր հասկացություն, որի միջոցով հնարավոր է միանման եղանակներով կառուցել աքսիոմների համախմբությամբ նկարագրված համակարգեր։ Այդ եղանակներով հեշտությամբ որոշվում են, օրինակ, խումբը, տոպոլոգիական տարածությունը, կավարը և բազմաթիվ այլ համակարգեր։

                                               

Մաթեմատիկան դպրոցում

Գիտական տեղեկատվական վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, Հայաստանում հրատարակվող գիտական պարբերականների ցանկ Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine.

                                               

Ռելակսացիայի մեթոդ

Գծային հավասարումների համակարգը { a 11 x 1 + … + a 1 n x n = b 1 a 21 x 1 + … + a 2 n x n = b 2 … a n 1 x 1 + … + a n x n = b n {\displaystyle \left\ ։ Դադարեցման պայմանը՝ | R j k | < ε, ∀ j = 1, n ¯ {\displaystyle |R_{j}^{k}|

Users also searched:

...
...
...