Back

ⓘ Քաղաքականություն - Քաղաքականություն, Առողջապահական քաղաքականություն, ԱՄՆ և Կանադա. տնտեսություն, քաղաքականություն, մշակույթ, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականություն ..
                                               

Քաղաքականություն

Քաղաքականություն հասկացությունը բազմիմաստ է։ Այն ունի հետևյալ բացատրությունները․ Նեղ իմաստով, քաղաքական մշակույթի մեջ քաղաքականությունը կապվում է իշխանական պրակտիկայի հետ, լինի դա պայքար իշխանության համար, կնոջ և տղամարդու միջև ներկայացվածության համար, ինչպես նաև տարբեր քաղաքական կուսակցությունների միջև պայքար, հենց նույն իշխանության համար։ Իր իմաստով քաղաքականություն հասկացությունը շատ լայն է։ Օրինակ, այն կարող է բնութագրել հասարակության կամ հանրույթի հարաբերությունները իրենց կառավարող անհատի հետ։ "Պոլիտեայի" տեսանկյունից, հանրույթի, հասարակության, սոցիալական խմբի քաղաքականությունը իրենից ...

                                               

Առողջապահական քաղաքականություն

Առողջապահական քաղաքականություն, սահմանվում է որպես որոշումների, նախագծերի և գործողությունների ամբողջություն, որոնք ձեռնարկվում են հասարակության շրջանում բժշկական օգնության և սպասարկման պատշաճ մատուցումն ապահովելուն ուղղված նպատակին հասնելու համար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համաձայն՝ առողջապահության բացահայտ և թափանցիկ քաղաքականությունը կարող է հասնել մի քանի արդյունքների՝ այն ընդգծում է առաջնահերթությունները և հասարակության տարբեր շերտերի կողմից ակնկալվող արդյունքները այն ստեղծում է փոխհամաձայնության մթնոլորտ և իրազեկում անձանց։ այն սահմանում է ապագայի տեսլականը Տեսությ ...

                                               

ԱՄՆ և Կանադա. տնտեսություն, քաղաքականություն, մշակույթ

ԱՄՆ և Կանադա. տնտեսություն, քաղաքականություն, մշակույթ, ԱՄՆ և Կանադայի պատմության, ժամանակակից վիճակի և տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զարգացման կարևորագույն խնդիրները, ինչպես նաև ռուս-ամերիկյան և ռուս-կանադական հարաբերությունները լուսաբանող ռուսաստանյան ամենամսյա գիտական և հասարակական-քաղաքական հանդես։ Հանդեսը հրատարակվում է ՌԳԱ ԱՄՆ և Կանադայի ինստիտուտի կողմից։

                                               

ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականություն

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականություն, ԱՄՆ-ի վարած արտաքին քաղաքականությունն այլ երկրների հետ։ Արտաքին քաղաքականությունը որոշում է նախագահը և իրականացվում է պետական դեպարտամենտի կողմից՝ պետքարտուղարի գլխավորությամբ։ Պաշտոնապես արտաքին քաղաքականության դոկտրինան ԱՄՆ քաղաքացիների և միջազգային հասարակության բարօրության նպատակներով ավելի անվտանգ, դեմոկրատական և ծաղկող աշխարհի ապահովումն է։ Միացյալ Նահանգները, աշխարհում ունենալով ամենազարգացած դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ցանցը, չափազանց կարևոր դեր են խաղում միջազգային հարաբերություններում։ ԱՄՆ-ը ՄԱԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի հիմնադիր ...

                                               

Տնտեսական քաղաքականություն

Տնտեսական քաղաքականություն, տնտեսական միջոցառումների համակարգ, կառավարության տնտեսական գործողությունների ընտրություն և իրականացում մակրոտնտեսական մակարդակով։ Տնտեսական քաղաքականության նպատակները սերտորեն շաղկապված են տվյալ պահին երկրի տնտեսական վիճակի, տնտեսական համակարգի հետ։ Տնտեսական քաղաքականության սոցիալական բովանդակությունը, դրա հիմքում ընկած գաղափարները, նպատակներն ու դրանց իրագործման միջոցները որոշվում են հասարակարգի բնույթով, արտադրության միջոցների նկատմամբ սեփականատիրական հարաբերություններով։ Ինչպես ամեն մի քաղաքականություն, այն պատմականորեն որոշակի արտադրաեղանակի տնտեսության խտա ...

                                               

Սոցիալական քաղաքականություն

Սոցիալական քաղաքականությունը չափազանց լայնածավալ և բազմաբովանդակ հասկացություն է։ Այն, մի կողմից՝ ընդգրկում է բազմաթիվ տնտեսական ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են երկրի սոցիալական վիճակը և օգտագործվում պետական շինարարության պրակտիկ գործունեության ընթացքում ու կիրառվում պաշտոնական փաստաթղթերում։ Իսկ մյուս կողմից՝ հատկապես վերջին շրջանում, սոցիալական քաղաքականությունը դարձել է հասարակական ոլորտի տարբեր մասնագետների ուսումնասիրման և գիտական քննարկումների առարկա՝ տալով սոցիալական քաղաքականության հասկացության և բովանդակության վերաբերյալ տարաբնույթ բնորոշումներ։ Սոցիալական քաղաքականությունը պետո ...

                                     

ⓘ Քաղաքականություն

 • Քաղաքականություն հասկացությունը բազմիմաստ է Այն ունի հետևյալ բացատրությունները Իր իմաստով քաղաքականություն հասկացությունը շատ լայն է Օրինակ, այն կարող
 • Արտաքին քաղաքականություն անգլ. Foreign policy երկրների միջև առկա հարաբերություններ, որոնք բխում են որևէ երկրի շահերից Արտաքին քաղաքականությունը կարգավորում
 • վարում է Հայաստանը էներգետիկ և տրանսպորտային փակուղու մեջ մտցնելու քաղաքականություն Ադրբեջանը հրաժարվում է մուտքի արտոնագիր տրամադրել Հայաստանի քաղաքացիներին
 • տրամադրման քաղաքականություն ապահովագրության քաղաքականություն անհատական բժշկական ծառայությունների տրամադրման քաղաքականություն դեղագործական քաղաքականություն և
 • ԱՄՆ և Կանադա. տնտեսություն, քաղաքականություն մշակույթ ռուս. США и Канада: экономика, политика, культура ԱՄՆ և Կանադայի պատմության, ժամանակակից վիճակի
 • ցուցակում և չեն կարող ստանալ Ադրբեջանի մուտքի վիզա Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն The procedure of foreign citizens entry to the NKR Azerbaijan bans
 • Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականություն ԱՄՆ - ի վարած արտաքին քաղաքականությունն այլ երկրների հետ Արտաքին քաղաքականությունը որոշում է նախագահը
 • Տնտեսական քաղաքականություն տնտեսական միջոցառումների համակարգ, կառավարության տնտեսական գործողությունների ընտրություն և իրականացում մակրոտնտեսական մակարդակով
 • կուլտուրա և սպորտ սոցիալ - տնտեսական քաղաքականություն ժամանակակից սոցիալական ենթակառուցվածքների քաղաքականություն բնակարան, տրանսպորտ, ճանապարհներ, կապ
 • Դրամավարկային քաղաքականություն պետության տնտեսական քաղաքականությունը փողի զանգվածի և դրամաշրջանառության բնութագրիչների կարգավորման, սղաճի վերահսկման
 • Մաքսային քաղաքականություն պետության արտաքին առևտրական գործունեություն, որը կարգավորում է ապրանքների արտահանման ու ներմուծման ծավալը, կառուցվածքն ու պայմանները
 • Ջայլամի քաղաքականություն փոխաբերական արտահայտություն, մակդիր օգտագործվում է նկարագրելու համար այնպիսի քաղաքականություն որի հիմքում ընկած է ակնհայտ վտանգներն
 • Շվեդիայի արտաքին քաղաքականություն շվեդերեն Sveriges utrikespolitik Շվեդիան վարում է խիստ չեզոքության և որևէ ռազմական բլոկների հետ չհամագործակցելու
                                               

Ջայլամի քաղաքականություն

Ջայլամի քաղաքականություն, փոխաբերական արտահայտություն, մակդիր․ օգտագործվում է նկարագրելու համար այնպիսի քաղաքականություն, որի հիմքում ընկած է ակնհայտ վտանգներն արհամարհելը և ձևացնելը իբր նրանք գոյություն չունեն։ Արտահայտության պատկերավոր այս իմաստն զուգակցվում է վտանգին առերեսվելու փոխարեն գլուխը կտուցով ավազին խրելու ջայլամի սովորության հետ։

Users also searched:

...
...
...